OBJAWY SMA

Wybierz przedział wiekowy:

Wczesne objawy SMA pojawiają się zwykle do 6, a często około 3. miesiąca życia dziecka1,2,5

Dowiedz się, jakie są wczesne objawy, które należy sprawdzić:

Hipotonia1,5

 • Dziecko z hipotonią często jest opisywane jako „wiotkie”6 z powodu osłabienia mięśni rąk i nóg1,5
 • Symetryczne osłabienie, które jest bardziej proksymalne niż dystalne oznacza, że dziecko będzie miało trudności z podnoszeniem rąk i nóg, ale zachowa zdolność używania rąk i palców3,6
 • Nogi dziecka mogą wydawać się słabsze od ramion3
 • W cięższych postaciach SMA układ ciała leżącego dziecka może przypominać żabę1,7

BRAK ODRUCHÓW2

 • Charakterystyczne dla SMA są osłabione odruchy głębokie (ścięgniste) lub ich brak1,2. Ocena odruchów głębokich stanowi podstawową część badania dziecka w przypadku hipotonii7
 • Badanie odruchów ścięgnistych polega na ocenie reakcji odruchowych na uderzenia młoteczkiem neurologicznym w odpowiednie ścięgna8

Trudności z unoszeniem głowy9

 • Jeżeli wydaje się, że dziecko nie jest w stanie podnieść głowy lub ma problem jej utrzymaniem, można potwierdzić ten problem, podciągając dziecko za ręce do siedzenia1,3,6,10
 • U dziecka, które nie rozwija się prawidłowo, głowa zazwyczaj zwisa z tyłu za tułowiem, na całkowicie rozciągniętej szyi1,9,10,11
 • Dziecko trzymane poziomo twarzą w dół może nie być w stanie podnieść głowy powyżej linii pleców7,8

Trudności z oddychaniem5,6

 • Osłabienie mięśni międzyżebrowych kompensowane pracą przepony, może skutkować dzwonowatym kształtem klatki piersiowej i paradoksalnym wzorcem oddechowym, nazywanym czasami „oddychaniem torem brzusznym”1

TRUDNOŚCI Z POŁYKANIEM1,3

 • Trudności ze ssaniem, karmieniem lub przełykaniem mogą świadczyć o typowym dla SMA osłabieniu języka i mięśni odpowiedzialnych za połykanie1,3,9
 • W cięższych postaciach SMA przypadkach może dochodzić do zadławień, powtarzających się zachłyśnięć, a także spowolnienia wzrostu1,6,9
Problemy z przełykaniem u niemowlaka są objawami rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

FASCYKULACJE języka1–3

 • U dziecka z SMA często występują fascykulacje (skurcze) języka w połączeniu z atrofią1–3

CICHY płacz I SŁABYkaszel3

 • U dziecka z SMA można zaobserwować cichy płacz3,6
 • Osłabienie mięśni oddechowych może również powodować poważne problemy z kaszlem (kaszel jest słaby i nieefektywny)6

Funkcje poznawcze u dzieci z objawami SMA nie są zaburzone1

Pobierz listę objawów SMA

LISTA OBJAWÓW SMA

Objawy SMA typu 2 pojawiają się zwykle do 18. miesiąca życia,1, często w wieku 10 miesięcy5

Zapoznaj się z wczesnymi objawami SMA, które należy sprawdzić:

HIPOTONIA

 • Zmniejszone napięcie i siła mięśni w badaniu, któremu może towarzyszyć wzmożone napięcie mięśniowe w pierwszych miesiącach życia, jest kluczowym objawem SMA2
 • Może również występować osłabienie ramion i nóg1
 • Dziecko może mieć trudności z sięganiem po przedmioty i ich podnoszeniem12
 • Wyraźne osłabienie nóg sprawia, że dziecko nie może stać i z reguły nie chodzi samodzielnie1,3

BRAK ODRUCHÓW1,2

 • Charakterystyczne dla SMA są osłabione odruchy głębokie (ścięgniste) lub ich brak2. Ocena odruchów głębokich stanowi podstawową część badania dziecka w przypadku hipotonii7
 • Badanie odruchów ścięgnistych polega na ocenie reakcji odruchowych na uderzenia młoteczkiem neurologicznym w odpowiednie ścięgna8

Drżenie drobnofaliste3

 • Kiedy dziecko wyciąga palce lub próbuje chwycić przedmiot rękami, można zaobserwować delikatne drżenie3,13
 • Można również zaobserwować skurcze mięśni barkowych13
Częstym objawem SMA u dzieci w wieku 6-18 miesięcy jest drżenie rąk

Postępująca skolioza i PRZYKURCZE MIĘŚNI1–3,14

 • Ograniczenie ruchu kończyn dolnych, które jest bardziej nasilone niż w kończynach górnych, może wskazywać na SMA15
 • U dziecka można również zaobserwować skoliozę, z reguły w kształcie litery C, a także skurcze, zwłaszcza w okolicach kolan czy kostek, które nasilają się z czasem1–3,14,15
 • Może występować również przechylanie się miednicy na boki14
Częstym objawem SMA u dzieci w wieku 6-18 miesięcy jest postępująca skolioza

Objawy oddechowe2

 • Postępujące osłabienie mięśni międzyżebrowych może powodować typowe dla SMA choroby płuc typu restrykcyjnego2, szczególnie jeżeli dziecko ma również skoliozę1
 • Objawy restrykcyjnej choroby płuc obejmują zmniejszoną całkowitą pojemność płuc i natężoną pojemność życiową przy zachowanej objętości wydechowej16
Częstymi objawami SMA u dzieci w wieku 6-18 miesięcy są problemy z wydolnością oddechową

OPÓŹNIONE OSIĄGANIE KAMIENI MILOWYCH ROZWOJU MOTORYCZNEGO2,3

 • Dziecko wprawdzie mogło osiągnąć kluczowe etapy w rozwoju (takie jak siedzenie lub stanie bez podparcia i/lub chodzenie)1–3, ale najprawdopodobniej zostały one opóźnione2
 • Stopniowe pogorszenie funkcji motorycznych i utrata niektórych kluczowych etapów w rozwoju2
Częstym objawem SMA u dzieci w wieku 6-18 miesięcy jest opóźniony rozwój motoryczny

U dzieci z powyższymi objawami nie występują zaburzenia rozwoju mowy17

Pobierz listę objawów SMA

LISTA OBJAWÓW SMA

W SMA często dochodzi do opóźnień w diagnostyce5,20

Program badań przesiewowych noworodków w kierunku SMA został wdrożony w Polsce w maju 2021 r.21

Jeśli podejrzewasz SMA u swojego pacjenta, pamiętaj, że utrata neuronów ruchowych jest nieodwracalna – liczy się każdy dzień18,22,23

Dziecięce NMD

Objawy SMA mogą przypominać symptomy towarzyszące innym powszechnie występującym dziecięcym chorobom nerwowo-mięśniowym (NMD)24,25.

NMD objawiają się zazwyczaj hipotonią, osłabieniem mięśni i brakiem odruchów24,25

Hipotonia jest najczęstszą przyczyną kierowania dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi na konsultację25

SMA jest jedną z najczęstszych przyczyn hipotonii u niemowląt26

Choroby nerwowo-mięśniowe wpływają na rozwój i funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Ciężkie postacie tych chorób mogą wpływać na długość i jakość życia25

Powszechne objawy chorób nerwowo-mięśniowych rozpoznawane przez rodziców25:

Hipotonia

Opóźnione kluczowe etapy rozwoju ruchowego

Trudności z karmieniem i oddychaniem

Nietypowa charakterystyka chodu

Sztywność mięśni

Najczęstsze dziecięce choroby nerwowo-mięśniowe24:

Rdzeniowy zanik mięśni

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a

Dystrofia mięśniowa Beckera

Wrodzona miopatia

Wrodzona dystrofia mięśniowa

Dystrofia miotoniczna typu 1

W odróżnieniu poszczególnych typów chorób nerwowo-mięśniowych od innych schorzeń kluczową rolę odgrywają badania genetyczne, jako uzupełnienie pozostałych testów i badań25

Pobierz zestawienie diagnostyki różnicowej: