Scroll down

Dla dzieci z SMA kluczową rolę odgrywa szybka diagnoza oraz wczesne włączenie leczenia. Wynika to z faktu, że uszkodzenie neuronów ruchowych, do którego dochodzi przed włączeniem leczenia, jest nieodwracalne4,5

Co to jest SMA?

SMA jest rzadką, postępującą, dziedziczną chorobą, charakteryzującą się degeneracją motoneuronów (neuronów ruchowych) i osłabieniem mięśni6–10

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA), zaraz po mukowiscydozie, jest drugim najczęściej występującym zaburzeniem autosomalnym recesywnym11.

W naturalnym przebiegu, przy braku leczenia, SMA pozostaje główną genetyczną przyczyną zgonów u niemowląt5,10

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) występuje u 1 na 7360 żywych urodzeń30

Nosicielem mutacji SMA jest 1 na 35 osób31

SMA zazwyczaj klasyfikuje się z podziałem na 4 fenotypy (typy 1–4) o różnym stopniu nasilenia choroby. Typ 1 i 2 to najpoważniejsze i najczęstsze postacie SMA. Typ 1 jest niemowlęcą postacią choroby, o ostrym przebiegu, której objawy widoczne są w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia dziecka, najczęściej przed ukończeniem 6. miesiąca życia. W przebiegu SMA typu 2 objawy osłabienia mięśni najczęściej są zauważalne pomiędzy 6. a 18. miesiącem życia3,5,10

Przyczyna SMA

Przyczyną SMA jest dysfunkcja lub brak genu SMN1 (Survival Motor Neuron 1) odpowiedzialnego za produkcję białka SMN14–18

Obecny w organizmie gen SMN2 (tzw. zapasowy) koduje wytwarzanie jedynie niewielkich ilości (ok. 10%) funkcjonalnego białka SMN, niewystarczającego do przetrwania i funkcjonowania neuronów ruchowych6,14,15,17,18

Kliknij, aby zobaczyć różnicę

Zdrowe dziecko:

  • Białko SMN jest kluczowe dla przetrwania neuronów i tworzenia połączeń nerwowo-mięśniowych15

  • SMN1 jest podstawowym genem, który koduje białko SMN. W przypadku jego braku lub mutacji funkcję tę przejmuje zapasowy gen SMN215,19

Funkcjonalne białko SMN

Niefunkcjonalne białko SMN

Dziecko z SMA:

  • Delecja lub mutacja punktowa genu SMN114–17

  • Gen SMN2 nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości białka SMN6,14,15,18

  • Niedobór białka SMN u pacjentów z SMA prowadzi do nieodwracalnej utraty motoneuronów (neuronów ruchowych), co prowadzi do utraty funkcji mięśni5,14,15

Funkcjonalne białko SMN

Niefunkcjonalne białko SMN

Zapobieganie utracie NEURONÓW

Utrata neuronów ruchowych w SMA jest nieodwracalna4,5

Wybierz przedział wiekowy:

Stopień zaawansowania choroby

W naturalnym przebiegu choroby ponad 90% nieleczonych pacjentów z SMA typu 1 umiera lub wymaga stałego wsparcia oddechowego przed ukończeniem drugiego roku życia20

Każde opóźnienie w rozpoznaniu SMA typu 1 zagraża przeżyciu neuronów ruchowych4, wpływając bezpośrednio na ich funkcję nerwowo-mięśniową4,21

Wczesna diagnostyka i wczesne włączenie leczenia mają kluczowe znaczenie dla zatrzymania lub opóźnienia rozwoju choroby4,10,22

PNCR: Wskaźniki przeżycia w SMA typu 1*

NeuroNext: Wskaźniki przeżycia w SMA typu 1*

PNCR, Pediatric Neuromuscular Clinical Research

* Przeżycie wolne od zdarzeń wg PNCR = brak zgonu i brak konieczności stosowania ciągłej wentylacji ≥ 16 godzin/dobę przez 14 dni, n=23 (pacjenci z SMA typu 1 z 2 kopiami genu SMN2). Przeżycie wg NeuroNext = brak śmierci lub brak intubacji; n = 2021

Przygotowano na podstawie: Anderton RS and Mastaglia FL. 201515, Finkel RS. 201324, Finkel RS, et al. 201420 and Kolb SJ, et al. 201721

Stopień zaawansowania choroby

Pacjenci, u których zdiagnozowano SMA typu 2 (początek choroby w wieku 6–18 miesięcy), mogą w pierwszych latach życia osiągać kluczowe etapy rozwoju ruchowego, jednak u wszystkich wystąpi wyraźne i postępujące pogorszenie się stanu zdrowia8

Każde opóźnienie w rozpoznaniu SMA może wpływać na postępującą degradację neuronu ruchowego4, wpływając bezpośrednio na pogorszenie funkcji nerwowo-mięśniowych4,10,22

Wczesna diagnostyka ma kluczowe znaczenie w celu powstrzymania lub opóźnienia rozwoju choroby4,10,22

TIMPSI: Typowy test Infant Motor Performance Screening Items

Przygotowano na podstawie: Kolb SJ, et al. 2017

ZNACZENIE WCZESNEJ DIAGNOZY

Wczesna diagnoza SMA odgrywa kluczową rolę, ponieważ uszkodzenia, które pojawiają się przed podjęciem leczenia, są nieodwracalne4,5

Wczesna diagnoza SMA jest niezbędna do:25–27

  • Rozpoczęcia optymalnej interwencji terapeutycznej i ustalenia strategii leczenia

  • Zmniejszenia stresu i ciężaru spoczywającego na pacjentach i opiekunach

Badania sugerują, że największe korzyści w SMA przynosi wczesna interwencja medyczna10,22,28

Przygotowano na podstawie: Serra-Juhe C and Tizzano EF, 201919

Wczesna diagnostyka i szybkie włączenie leczenia TO SZANSA NA ZAHAMOWANIE PROGRESJI SMA4,5,10,29